Internetowa kancelaria iLaw – Due diligence prawne

Internetowa kancelaria prawna iLAW przeprowadza badania due diligence prawne. Badanie to ma na celu sprawdzenie sytuacji prawnej spółki wystawionej na sprzedaż. Wspieramy potencjalnych nabywców zainteresowanych zakupem całej spółki lub aktywów wchodzących w jej skład. Zespół prawników kancelarii analizuje akty założycielskie, regulaminy i statuty spółki, umowy z kontrahentami oraz inną dokumentację prawną. Obsługujemy spółki z o.o., akcyjne, kapitałowe, jawne partnerskie, komandytowe. Kolejną usługą jest kompleksowa obsługa prawna spółek oraz obsługa prawna startup (zarówno osoby zakładające startupy, jak i inwestorów).

Due diligence prawne


iLaw – Kancelaria Prawna
Grzybowska 80 / 82
01-929Warszawa
mazowieckie
Tel.:224871141